Home print

Vinterkampanjen 2021

 title=

Med gode erfaringer fra både sommerkampanjen og høstkampanjen i 2020, ønsket mange av reiselivsbedriftene i Forum for Opplevelser å fortsette jobben vi har begynt med for å sette Kongsberg på reisekartet.

I januar startet vi derfor arbeidet med en digital vinterkampanje for Kongsberg som reisedestinasjon sammen med Godt Sagt AS. Målet er som i sommer og høst. Vi vil trekke flere besøkende til vårt område, og med det øke omsetningen i det lokale næringslivet. Også denne gang har vi invitert handelsbedriftene til å delta i kampanjen, og mange av byens butikker og Stortorvet ønsker å bidra. De ser at et attraktivt handelssentrum er viktig for reiselivsbedriftene, og at reiselivsbedriftene bidrar til økt handel i byen.

Vinterkampanjen retter seg som tidligere i all hovedsak mot aktive unge, familier med mellomstore barn, «Kortreist-folk» (bor 1–2 timer unna), hjemmeferierende og ikke minst hytteturister.

Foto: Akari AS

Som et ledd i Vekst i Kongsberg sitt arbeid med å bygge opp en bildedatabase for byen ble Akari engasjert til å ta nye, fine vinterbilder. Resultatet av dette arbeidet kan man se deler av i vinterkampanjen.

Med erfaringer fra to kampanjer ligger nå forholdene godt til rette for å fortsette dette langsiktige arbeidet med å bygge Kongsberg som et attraktivt reisemål, og Forum for Opplevelser har besluttet å gjennomføre tre årlige kampanjer. Ved at alle bedriftene legger litt penger på bordet i slike felles kampanjer oppnår vi en langt større synlighet, og vi oppfattes som ÈN destinasjon.

Vi vi takke alle de bedriftene som er med og bidrar til at vi sammen kan jobbe for å øke Kongsbergs attraktivitet i vinter.