Home print

NAV informerer

 title=

Det er en krevende tid, og for eiere og ledere av bedrifter i Kongsberg, står dere nå i en situasjon som er ny og utfordrende. Vi i NAV er på jobb og skal bidra der vi kan og så godt vi kan!

Torgunn Aaker leder NAV i Kongsberg

I NAV Kongsberg jobbes det raskt og effektivt med å håndtere permitteringsvarsler, veilede og svare arbeidsgivere og permitterte på spørsmål og henvendelser.

NAV Arbeidslivssenter bistår ledere i mange bedrifter, og gir veiledning og lederstøtte. Ledelse i disse dager betyr å svare på spørsmål som ikke har svar, finne løsninger på problemer under tidspress, ta beslutninger og ivareta medarbeidere som er usikre og utrygge på hva som skjer med jobben deres. Rådgiverne på NAV Arbeidslivssenter har kompetanse på ledelse og hjelper dere gjerne i de ledelsesutfordringer dere står i. Det kan for eksempel være råd til hvordan lede medarbeidere og team på hjemmekontor, hvordan opprettholde motivasjon, og tips til å gjennomføre effektive digitale møter. Vi er tilgjengelige på telefon eller videomøte.

Kongsberg Næringsforum er behjelpelig med å formidle kontakt til rett person hos NAV Kongsberg og NAV Arbeidslivssenter. Ta kontakt hvis du har spørsmål, ønsker å diskutere problemstillinger eller trenger tips og råd i en krevende tid.


Viktig informasjon for ledere og arbeidsgivere

Nyttige sider for arbeidsgivere på nav.no:
Arbeidsgiver, Digitalt permitteringsvarsel, Ofte stilte spørsmål om permitteringer.

NAV har også laget en egen informasjonsfilm med tema permittering for arbeidsgivere og tilbyr en chat for arbeidsgivere på nav.no.

Midlertidig endring i sykefraværsoppfølging.

Tips til hvordan lede medarbeidere på hjemmekontor:
Tips og råd om hjemmekontor
Psykososial støtte ved pandemi


Webinarer og veiledning til ledere

“Arbeid og psykisk helse – Gode grep i krisetider”
Korona-pandemien har utløst en krevende situasjon som rammer de fleste områder av samfunnet vårt, ikke minst arbeidslivet.  I Webinaret; «Arbeid og psykisk helse – Gode grep i krisetider»  får du vite mer om normale psykiske reaksjoner som kan oppstå under store endringer. Du får tips om gode, konkrete grep du som leder, medarbeider og individ kan ta, for å håndtere situasjonen på best mulig måte, både for å ivareta dine ansatte, eget arbeidsmiljø og egen psykisk helse i en annerledes og uforutsigbar arbeidssituasjon.

Her finner du en samleside med alle videoer fra NAV.  


Viktig informasjon og lenker for medarbeidere

Informasjon til permittert medarbeider.
Video om hvordan du søker dagpenger under permittering.


NAV Kongsberg closed from Monday 16. March
NAV Kongsberg est ferme au publica a partir du 16. Mars