Home print

Stor interesse for guidekurs

I november etterlyste vi, sammen med SilverTrails, stolte Kongsbergpatrioter som vil vise frem byen sin. Det ga resultater, og fulltegnet kurs!

Per Halvor Sælebakke

Det viste seg at mange brenner for byens historie, og de to første onsdagene i desember kunne SilverTrails arrangere spennende guidekurskvelder med Per Halvor Sælebakke. Temaene var «Rikdommer, gruvedrift og bergmansliv» og «Tro og viten om sølv- og mineraler». Per Halvor har lang fartstid fra Norsk Bergverksmuseum, og har en helt spesiell posisjon som kunnskapsformidler om byens sølverkshistorie.

Stor interesse for kurset

Begge kurskveldene var KNFs lokaler på Kirketorget fylt av interesserte lyttere med engasjement for byen og gruvehistorien. Tidligere i år, som en del av kursrekken, var det omvisning i dugnadsområdet i Gruveåsen, og til våren blir det omvisning på Sachsen.

SilverTrails arbeider med stiutvikling og stisykkelturisme i Kongsberg. De ønsker å gjøre stier bærekraftige og historien tilgjengelig i en av landets viktigste åser – nemlig gruveåsen. Det er et behov for å knytte kunnskapen om byens gruvehistorie til lokalbefolkningen og gruveåsen.