Home print

Som politikere har vi plikt å se alle aspekter

Anders Næss er opptatt at å ta vare på Kongsbergsjela, og at Kongsberg utvikles på premisset som småby. – For det er jo det Kongsberg er, sier han og fortsetter med at estetikk må få høyere prioritet i planene. – Trivsel henger sammen med estetikk, mener Anders. Nå har partiet hans et byutviklingsprosjekt som bl.a. skal ha nettopp dette i fokus.

Til daglig finner du Anders Næss på kontoret på Stiltre i Hostvedt hvor han har jobbet mer eller mindre siden 1989, og hvor han har vært daglig leder siden 2012. Bedriften har spesialisert seg på listverk, panel og andre detaljer med røtter i tradisjonell norsk byggestil, og slik sett må det være drømmejobben for en mann som brenner for tradisjonsrikt håndverk, bevaring og bygningshistorie.

Nå blir det en ny hverdag for bedriftslederen fra Sandsvær. Anders har allerede fire år bak seg i kommunestyret. Nå skal han også representere Kongsberglista i kommunestyret og i Formannskapet, og som varaordfører vil vi nok se mer til han i det politiske landskapet i Kongsberg.

Det er næringslivet som betaler regninga

Rammebetingelser for små og mellomstore bedrifter er viktig for Anders. Som bedriftsleder er det noe han føler på kroppen hver dag. – Næringslivet er viktig for det er de som betaler den største regninga! Kongsberg trenger at flere bedrifter finner det interessant å etablere seg her. – Gode rammebetingelser er blant annet å ha tilgang de beste folkene. Da må kommunen være attraktiv både for folk og næring. Kongsberg må tilby en bra totalpakke, understreker han og legger til at det betyr gode skoler, helsetjenester og et variert næringsliv med partnerarbeidsplasser. Èn side er «hardware-rammene», men Anders vil også jobbe mye mer med innholdet i attraktivitetsbegrepet. Her mener han at prosjektet Vekst i Kongsberg vil være et godt verktøy. – Det er viktig at vi også viser at vi verdsetter de næringene som ikke holder til i teknologiparken, fremhever han.

Vi må ta hele kommunen i bruk!

Kongsberg er en by- og landkommune, og Anders Næss og Kongsberglista vil legge til rette for at folk skal få bo der de vil. Det betyr skoletilbud og jobber der folk bosetter seg. Infrastrukturen er i stor grad tilrettelagt, og han mener det ligger et stort potensiale i eksisterende bygg/driftsbygninger rundt om i kommunen. – De kommunale reglene må tilrettelegge for enkelte typer næring ute i bygdene. Det er viktig å huske på Hvittingfoss i dette bildet. Næss ønsker seg et stedsutviklingsprosjekt for tettstedet tilsvarende som i Kongsberg by, med fokus på næringsutvikling. – Også må Hvittingfoss inkluderes i Vekst i Kongsberg-prosjektet, sier han.

Det grønne skiftet

Varaordføreren er opptatt av mulighetene for reiselivsbransjen i kommunen. Fortsatt satsing på de gode museene våre, å skape et spennende bysentrum og ikke minst videreutvikling av gruveåsen, er tiltak han har tro på. Så snakker han som skogbruker; – Nøkkelen ligger i stor grad i å utnytte biomassen, og det er interessant for Kongsberg som en stor skogbrukskommune. Her ligger det mange muligheter og et stort uutnyttet potensiale. Og alt dette må inngå i det grønne skiftet. – Vi må tenke nytt! Og vi må forholde oss til det grønne skiftet som uomtvistelig er på trappene.

Evig eies kun et dårlig rykte

I samtale med Kongsberglistas varaordfører er det nærmest umulig å ikke ymte litt om at partiet har et rykte for å være lite endrings- og vekstvillige. Hva tenker Anders Næss om det? Han smiler litt, og tar hele spørsmålsstillingen med knusende ro. – Kongsberglista er initiativtaker og pådriver i Vekst i Kongsberg-prosjektet. Vi har også satt i gang et nytt byutviklingsprosjekt, sier han med trykk på ordene vekst og utvikling. Det hele er litt misforstått, mener Anders. Det er ikke snakk om å stoppe utviklingen, men å styre den. – Som politikere har vi plikt å se alle aspekter og ta hensyn til mennesker, interesseorganisasjoner, næringsliv og investeringer. Vår oppgave er å balansere og styre så godt vi kan. Det er lov å si nei, men det krever selvfølgelig alternative løsninger, konkluderer han.

En allsidig type

“Strikketøyet” til Anders som han fikk kommunens vernepris for.

Når du ikke finner Anders Næss på Stiltre eller der det føres politikk, vil du høyst sannsynlig treffe han hjemme på gården eller på husmannsplassen rett ovenfor. Anders store lidenskap er nemlig restaurering og oppussing, og han er over gjennomsnittet interessert i historie og bygningshistorie. Husmannsplassen ved gården i Efteløt fikk han kommunens vernepris for etter et par tusen timers egeninnsats. – Ja, men det vare bare eksteriøret. Jeg har ikke begynt inne enda, forteller Anders. – Kona mi kaller det for «strikketøyet til Anders», ler han. Og våningshuset på gården var bare liten og lav stue før Anders gjøv løs på det. Nå troner det en storslagen sveitservilla oppe i lia.

Med lederjobb, en rekke verv i politikken og med en hobby som sluker timer skulle man tro at Anders Næss har fullt opp. Men, neida. Anders er også en habil spellemann. Han er medlem i Trekkspillklubben (forøvrig Norges største av sitt slag), og trakterer både torader og trekkspill. – Det er gøy å spille sammen med andre, synes han. Og legger til at de to ganger har blitt Norgesmestere i lagspill.

Når jeg setter meg i bilen etter besøket hos Anders på Stiltre slår det meg at den mannen får utrettet utrolig mye, og har en usedvanlig arbeidskapasitet. Når han nå skal finne seg til rette i varaordførerstolen, ønsker vi lykke til og ser frem til et samarbeid til beste for hele Kongsberg.