Home print

Om Sertifiseringer

Mange importland krever at opplysningene i eksportdokumentene sertifiseres av et handelskammer. Hos oss gjøres dette ved at dokumentene stemples og signeres. Denne tjeneste kan også benyttes på web, gjennom systemet EssCert.

I tillegg til sertifisering av eksportdokumenter og utstedelse av ATA-carneter driver handelskammeret en utstrakt rådgivning i dokumentrutiner og dokumentbruk. Kravene til opprinnelsesdokumentene varierer fra land til land.

Vær oppmerksom på at opprinnelsesdokumentene også kan kreves stemplet av importlandets konsulat/ambassade.

Også andre dokumenter, som f.eks. agentavtaler, firmaattester og forskjellige former for erklæringer, kan kreves sertifisert av et handelskammer.  Innen EU/EØS-området benyttes varesertifikat EUR.1 og fakturaerklæring, som ikke skal legaliseres av et handelskammer.

Prisliste 2021