Home print

Næringsstrategien og Industriplan 2030

Kongsberg kommunes Næringsstrategi 2030 og Industriplan 2030 har vært ute til høring.  Vi har nå sendt inn vårt svar med innspill og forslag, og ser fram til politisk vedtak og igangsetting av samarbeid og tiltak.