Home print

Kongsberg nominert til gjev pris

 title=

NHO og KS har nominert til sammen seks kommuner i to kategorier i kåringen av årets vertskommune for næringsutvikling. Kongsberg er èn av dem!

Ole Erik Almlid, NHO

– Samarbeidet mellom NHO og KS i å kåre årets vertskapskommune er viktig for å fremme kommuner som legger til rette for arbeidsplasser i hele landet og som på denne måten skaper gode kommuner å bo og leve i, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

I kategorien med kommuner over 15 000 innbyggere er Kongsberg nominert sammen med Kinn (Vestland) og Arendal (Agder). Vinneren offentliggjøres under Kommunalpolitisk Toppmøte 2. mars.

Begrunnelsen for Kongsbergs nominasjon

Kongsberg kommune har sammen med næringslivet gjennom mange år med systematisk arbeid utviklet et betydelig teknologi- og industrimiljø, der også akademia inngår som en sentral medspiller.

Til tross for et etablert samarbeid mellom kommune og næringsliv, viser Kongsberg kommune et stadig ønske om videre utvikling, og i 2019 ble det vedtatt en ny næringsstrategi frem mot 2030 og som blant annet vektlegger samarbeid mellom kommune, utdanning og næringsliv. Næringsstrategien viser seg konkret gjennom piloter, eksempelvis «Industri 4.0».

Kommunen utnytter virkemiddelapparatet aktivt og bistår andre til å komme i posisjon til det samme. Her kan nevnes TechnipFMC som har mottatt 28 millioner i støtte fra Innovasjon Norge.

Kongsberg har etablert felles møteplasser med næringslivet hvor planer og strategier kan formes i fellesskap.

Her kan du lese om prisen og de andre nominerte >