Home print

Klikk-og-hent konsept for Kongsberg

De nye innstrammingene i smitteverntiltakene i Viken har gjort hverdagen svært utfordrende for mange av dere. Nedstengningen fører til at mange sitter med store varelager og få muligheter til å drive lønnsomt. Nå arbeider vi for å finne løsninger for hvordan vi kan hjelpe dere i denne situasjonen.

Serveringssteder kan selge takeaway, og butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfaglige forsvarlige løsninger for utlevering av varene. Det betyr at dere ikke bare kan sette varer utenfor og be folk betale med vipps. Det må være etablert en bestiller- og betalerordning. Bestillingene kan godt foregå over nettbutikk, telefon, facebook, e-post el., men det står ordrett i forskriften at det må være forhåndsbestilt og betalt.

Digital markedsplass for Kongsberg

Nå vil vi bygge den felles digitale markedsplassen JUU for Kongsberg for å gjøre det enklere for dere å overholde forskriften. Her kan både butikker og serveringssteder presentere utvalgte produkter for blant annet «klikk-og-hent».  Markedsplassen blir tilgjengelig for publikum via kongsberg.no.

Fredag 19. mars kl. 09.00 og kl. 13.00  inviterer vi til webinar der leverandøren av JUU går gjennom løsningen og konseptet. Gjennomgangen tar 30 til 60 minutter, og kan være vel anvendt tid i den usikre situasjonen som ikke bare preger Kongsberg, men også mange andre steder i Norge.

Her kan du melde deg på webinarene >  

I første omgang trenger vi 5-10 «testpiloter» som vil være med og legge inn et lite utvalg. Dere vil få opplæring og oppfølging av vår leverandør, og det koster ikke noe utover den tiden dere benytter til å legge inn produktene.  Vi har allerede tre butikker med i ordningen, og håper det er flere som vil finne nytte i dette.