Home print

Bli medlem!

 title=

Gjennom å være  medlemsorientert og samfunnsbevisst, og en attraktiv samarbeidspartner for både næringsliv og offentlige aktører, vil vi arbeide for vår visjon om at Teknologibyen Kongsberg skal være Norges beste by å leve i!  Vi skal forbedre Kongsbergs attraktivitet som sted å bo, jobbe, oppleve, lære og handle!
Kongsberg Næringsforum er et objektivt, partipolitisk uavhengig og kompetansebasert talerør for alle deler av næringslivet i Kongsberg.  Som medlem hos oss får du dra nytte av vår kontinuerlige jobb for bedre rammebetingelser og økt konkurransekraft gjennom engasjement i aktuelle og relevante saker!
Gode grunner til å bli medlem

– faglig utvikling og kompetanseheving
– forum og nettverk
– påvirkningsmulighet i saker som engasjerer deg
– oppdatert informasjon gjennom regelmessige nyhetsbrev om saker som angår deg i din jobb

Vi har seks typer medlemskap; Ordinært bedriftsmedlemskap, personlig medlemskap, oppstartselskaper, enkeltmannsforetak (med èn ansatt), gårdeiere og studenter/pensjonister.  Som student/pensjonist har du tilgang til alle tjenestene, møteplasser og alle andre fordeler, men ikke stemmerett på selskapsmøtet.

Hva koster det?

Serviceavgiften til Kongsberg Næringsforum avhenger av antall årsverk i bedriften. Priser for 2021:
0 – 5 årsverk:  kr. 3.478,- ekskl. mva.
6 – 100 årsverk:  kr. 695,- pr. årsverk ekskl. mva.
<100 årsverk:  kr. 139,- pr. årsverk ekskl. mva.

Personlig medlemsskap, oppstartselskaper, enkeltmannsforetak og gårdeiere: kr. 1.990,- pr. år ekskl. mva.
Studenter og pensjonister: kr. 750,- pr. år inkl. mva.

Personlige medlemskap eller medlemskap gjennom oppstartsselskap eller enkeltmannsforetak må søkes om, og vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle etter KNFs til enhver tids gjeldende betingelser for medlemskap.

Vi ber deg gjøre deg kjent med våre vedtekter, og gjør spesielt oppmerksom på at medlemsskapet i KNF har 6 mndr. oppsigelsestid.