Home print

Her er KNF sitt høringssvar om Polet

 title=

Det er vanskelig å finne dokumentert fakta og kunnskapsgrunnlag for hvor Vinmonopolet i en by bør ligge, både fra handels- og reiselivsmessig synspunkt, men også fra et byutviklingsperspektiv. Det er liten kunnskap om hva vinmonopolets beliggenhet betyr for næringslivet rundt. Kongsberg mangler en strategi som definerer hvor i sentrum de ulike funksjoner, institusjoner og tjenester skal ligge, noe som ville gjort denne avgjørelsen enklere.

KNFs medlemmer er delt i synet på hvor det er best for fellesskapet at Vinmonopolet er lokalisert, men majoriteten fremhever Nymoen som beste lokasjon. Vestsiden er en viktig del av vår by. Uansett utfallet av søknaden bør arbeidet med å skape mer liv og røre i bydelen gjennom næringsetablering som handel, servering og tjenester, men også kontorer, boliger og opplevelser intensiveres.

Les hele høringssvaret

Her er link til saksdokumentene for Kommunestyret og Formannskapet