Home print

Oppfordring om bruk av munnbind

Dette er en vennlig påminnelse om at vi fremdeles er i en utfordrende situasjon, og at vi nå ser at den står i fare for å eskalere om vi ikke gjør noen kloke grep og tiltak.

Som dere sikkert vet så har vi lenge vært flinke med smittevernet her i byen, og vi har klart å forhindre store utbrudd som igjen betyr strenge tiltak og nedstengning av ulike bransjer og tilbud. Nå strammer det seg imidlertid litt til igjen, og vi må intensivere smittevernet enda et hakk for å unngå at det blir påbud eller en egen forskrift fra Kongsberg kommune.

Beskytt deg selv og dine kunder

Vi ber alle butikker og servicesteder til å oppfordre kunder og besøkende til å bruke munnbind, masse antibac og å holde avstand. Dere som jobber i butikker og serveringsteder må selv vurdere om dere skal bruke munnbind hele eller deler av dagen med bakgrunn i hvor mange mennesker som befinner seg i byen og i butikken. Kongsberg Næringsforum har sjekket med kommuneadvokaten som sier at det er den enkelte butikkeier/-driver som selv setter krav om at handlende og besøkende må ha munnbind på seg for å komme inn i lokalet. Mange handlende har egne munnbind med seg, men det kan være lurt å gi bort eller selge munnbind til en billig penge for sikre at du ikke mister en kunde pga. manglene munnbind.

Mange kommer til Kongsberg

Mange av dere opplever at det er en del “nye” mennesker i byen om dagen og det tror jeg vi vil se mer av fremover. Folk som bor i Drammen og andre steder i regionen med høyt smittetrykk velger å ta turen hit til byen. Siden det er mindre smitte her gjør at det oppleves som mer trygt å handle i Kongsberg. Den følelsen må vi fortsette å gi våre gjester, og da må vi ta en ekstra runde om hva vi kan gjøre for å forhindre smitteutbrudd.

Vi må gjøre det vi kan for å unngå en nedstenging av deler av handel- og serveringsnæringen, og ikke minst gjøre det vi kan for at dere og deres ansatte ikke blir syke.

Ta vare på dere selv og hverandre i denne utfordrende og vanskelige tiden, og husk at det kommer bedre dager etterhvert!