Home print

Alt handler i bunn og grunn om attraktivitet

Selv om mange kjente til Helge Evju fra tidligere, var han uten lokalpolitisk fartstid og erfaring da han for første gang ble presentert som Kongsberg Høyres ordførerkandidat i 2015. Dog var han ikke helt ukjent med det politiske Norge. Siden den gang har han markert seg som en politiker med hjerte for Kongsberg, og et brennende engasjement for næringslivet.

Helge er født og oppvokst i Sandsvær. Han tok tidlig over gården etter faren, og ble heltids gårdbruker. Jord- og skogbruk brakte Helge inn i organisasjonslivet, og etterhvert ble han leder av Norges Skogeierforbund. Det er her han har sin politiske erfaring fra. Som heltids tillitsvalgt i over tjue år har han jobbet for bedre rammebetingelser innenfor bla. energi, infrastruktur, kraft og skatt for skogeierne. En jobb som har «gitt noen mil» i korridorene på Stortinget og i departementene. Han har også fått med seg verdifull erfaring som styremedlem i flere børsnoterte selskaper. – Man lærer veldig mye av slikt arbeid, oppsummerer Helge Evju sin karriere så langt.

Etter at datteren for kort tid siden vendte tilbake til Kongsberg med sin familie og overtok gårdsdriften i Sandsvær, er Helge nå kommunepolitiker, hyttetomtutvikler, gårdsgutt og bittelitt pensjonist.

Kongsberg er en fantastisk kommune

Politikk er moro, synes Helge. Han mener at Kongsberg kommune er fantastisk. – Vi har noen naturgitte forhold, som sentral plassering på østlandet. I tillegg har vi et fantastisk næringsliv. – Når vi er ute og promoterer Kongsberg merker vi godt at vi blir lyttet til. Folk kjenner til Kongsberg. Vi har et godt omdømme, og industrien er velrennomert, sier han. Han synes det er gøy å være med å legge til rette for næringslivet med skoler, veier og alt det som skal til for å være et godt vertskap.

Alt handler i bunn og grunn om attraktivitet, og å møte forventningene til «Totalpakka Kongsberg».

Verdiskaping står øverst på lista

Når vi prater sammen, er det ikke vanskelig å forstå at det er næringspolitikk og verdiskaping som ligger Helge Evjus hjerte nærmest. – Skal du få vekst og velstand for alle må næringslivet fungere og kunne utvikle seg, sier han. – Vi må skape verdier – penga må tjenes! Skal kommunen være i stand til å tilby gode tjenester, må økonomien være rustet for det, fortsetter Helge engasjert. – Kommunens hovedoppgave er jo å levere gode tjenester innen skole, helse, omsorgstjenester og mye mer, og da er verdiskaping og vekst avgjørende. Dette har han levd med det hele livet; å skape verdier. Først som gårdbruker, deretter i organisasjonslivet, industrien og nå i politikken.

Han synes det er for lite forståelse for viktigheten av verdiskaping og vekst både i politikken og samfunnet generelt. Han er fullstendig klar over at det er lett å få merkelappen «typisk Høyre» klistret på seg ved å sette fokus på dette, men det handler om å se sammenhenger og det store bildet, sier Helge. – Vi må fortsette å videreutvikle de bedriftene vi har, og ikke minst må vi skape nytt næringsliv. Han viser til utkantkommuner der utviklingen har stagnert, og forgubbingen har satt inn. Ungdommen flytter vekk, og flere lokalsamfunn befinner seg i en nedadgående spiral med økte kostnader til en aldrende befolkning og mindre skatteinntekter fra arbeid og næring. Det bekymrer at kurven for befolkningsvekst i Kongsberg nesten er flat. Helge ønsker seg vekst i by og bygd. – Derfor trenger vi «Vekst i Kongsberg» nå!, sier han og henviser til prosjektet som er satt i gang av Kongsberg kommune i samarbeid med KNF.

Kongsberg har et uforløst potensiale

Som styreleder i Norsk Bergverksmuseum er Helge engasjert i Kongsberg som destinasjon. Han mener det ligger et stort og uforløst potensiale som besøks- og turistby. Nå håper han at politikerne vil være enige med han i at det må satses på det vi allerede har i kommune, og utvikle reisemålet Kongsberg derfra. For Helge betyr det å legge til rette for eksisterende reiselivsnæring. – Det er beste vei til målet, mener han. Snart åpner det nye hotellet 1624, og det blir spennende. Forhåpentligvis vil det føre til flere besøkende til byen. – Da er vi tilbake til det med å skape verdier, sier Helge Evju.

– Handel er både spennende og skremmende

Handel er en vanskelig sak. Kongsberg har så langt hatt suksess med å utvikle i sentrum, dog med noe handelslekkasje fordi det er en del tilbud vi ikke har i Kongsberg. – Vi må huske at når alt kommer til alt, så er det hver enkelt bedriftseier som avgjør hvorvidt de ønsker å være i Kongsberg eller ikke, understreker Helge. Handel er både spennende og skremmende med tanke på at endringene er raske og store. – Legger vi til rette for fremtidens handel? Her har jeg ingen fasit, sier han.

Helge har mange jern i ilden, men jobben som gårdsgutt hos datteren i Sandsvær høres ut til å være det som gir han mest energi. – Jeg har alltid likt å jobbe fysisk, sier han. Dessuten synes han det er viktig å kunne overføre kunnskapen om gårdsdrift til neste generasjon.

Når jeg treffer Helge Evju for denne praten har han nettopp kommet hjem fra en tur til Portugal. Han har alltid vært glad i å reise og oppdage nye steder. Slik har det vært siden han i ungdommen var sjømann. – Jeg liker å utforske, sier han. Det gjelder like mye på reise, som når han går alene i skauen. – Da går jeg på stier som ikke finnes. Man må tørre ta tak i de mulighetene som livet gir, og risikere å tråkke litt feil – både i skogen, i arbeidslivet og i politikken, avslutter Helge.